Uzmana SorunSistemde bu güne kadar 5 soruya cevap verildi.
Yeni Soru Sor
Uzmanlarımız

Soru
Misafir | 22.03.2013 14:52
Benim bir evim var. İş yerime yakın olması için kendi evimi 500 liraya kiraya verdim ve iş yerime yakın olan yerden 650 liraya kiralık bir ev tuttum. Benim de 25 Martta kira vergisi ödemem gerekiyor mu?
Uzmanın Cevabı
Sektörüm Emlak
Kira geliriniz 3000 TL'nin üzerinde ise üzerinde olan tutar için vergi ödemeniz gerekiyor. Evinizi 500 TL'ye kiraya verdiğinize göre yıllık geliriniz 6000 TL 6000-3000=3000 TL kira geliriniz olduğu için verginiz 3000 TL üzerinden hesaplanacak. Fakat siz kirada oturduğunuz ve yıllık 7800 TL kira gideri ödediğiniz için beyanname vermek zorundasınız fakat gelir vergisi ödemeeyceksiniz
Soru
Misafir | 04.03.2013 05:50
Konut alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor ?
Uzmanın Cevabı
Sektörüm Emlak
Öncelikle evin deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığına dikkat etmenizi öneririm, evin sağlam olması ve sağlam zemin üzerine yapılmış olması diğer birçok özelliğinden önemlidir. Ayrıca tapudan evle ilgili sorunların olup olmadığını da öğrenebilirsiniz
Soru
Misafir | 29.03.2013 00:44
Bir Gayrimenkulun Fiyatının tesbitinde neler etkilidir ?
Uzmanın Cevabı
Sektörüm Emlak
1- Binanın yaşı ve metrekaresi
2- Cephesi
3- Oda sayısı ve kullanım özellikleri
4- İnşaat sınıfı (Cinsi)
5- Manzara ve görüş alanı
6- Toplam daire sayısı
7- Yangın merdiveni
8- Hidrofor
9- Asansör
10- Binanın peyzajı
11- Sosyal tesislere yakınlığı
12- Belediye hizmet alanlarına yakınlığı
13- Arsa ve Çap belgesi
14- İnşaat Alanı
15- Arsa payının tespiti ve değeri
16- Kat konumu
17- Balkonların işlevselliği
18- Isınma şekli
19- Ulaşım durumu
20- Otopark durumu
21- Güvenlik sistemi
22- Jeneratör
23- Ses ve ısı izolasyonu
24- İç ve dış cephe malzemelerinin kalitesi
25- Site içi Sosyal Aktivitelerini değerlendirmek
26- Gayrimenkulun boş ya da kiracı olduğunun tespiti
27- Kamu kurum ve kuruluşlarına yakınlığı
28- Kat adedi
29- Kira getirisi
En önemlisi ise, o günkü piyasadaki emsal ve rayiç bedelleri de göz önünde bulundurularak gayrimenkulun var olan nitelikleri çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.
Soru
Misafir | 29.03.2013 00:53
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Uzmanın Cevabı
Sektörüm Emlak
Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapmak isteyenler (satış,ipotek vb ) bizzat veya tayin ettikleri vekilleri vasıtasıyla yapacakları işlemin mahiyetini tapu sicil müdürüne bildirirler. Tapu sicil müdürü ibraz edilen belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra başvuru fişini düzenleyip tayin ettiği ilgili memura havale eder.
İlgili memur tapu sicilinde müsbit evrakı (kantlayıcı belge) inceleyerek talebin karşılanmasında yasal bir sakınca bulunmadığını tespit etmesinden sonra sözlü beyan edilen değer üzerinden tapu harcının hesaplayarak T.C Ziraat Bankası’na yatırılmak üzere talep sahibine veya sahiplerine verir .Ayrıca döner sermaye makbuzunu (föy bedeli) tahsileder.
Tapu harçlarının bankaya yatırılıp işlemi yapan memura ibraz edilmesini takiben hazırlanan tüm evraklar tapu sicil müdürü tarafından kontrol edilir yapılan işlemin niteliğine göre resmî senet düzenlenmiş ise (örnek-satış) düzenlenen resmî senet tapu sicil müdürünün huzurunda taraflara okutulur ve taleplerine uygun olup olmadığı, satıcının parasını alıp almadığı sorulur. İsteklerine uygun olduğunu bildirmeleri halinde, taraflar resmî senetteki adlarının olduğu yere okudum ibaresini kendi el yazılarıyla ile yazıp imzalarlar.
Taraflar arasında okuma yazma bilmeyenler varsa yanlarında iki tanık getirmeleri istenir ve düzenlenen resmî senet tanıklar ve taraflar huzurunda ilgili memur tarafından yüksek sesle okunur,isteklerine uygun olup olmadığı sorulur uygun olduğu söylendiği taktirde okuma yazma bilmeyen kişinin adının üzerine okundu ibaresi yazılıp şahsın sol elin baş parmak izi veya mührü basılıp şahitlere de tasdik ettirilip. imzaları alınır.
Soru
Misafir | 29.03.2013 19:00
Maketten konut alanlar ve daireleri teslim alamayanlar ne yapmalı?
Uzmanın Cevabı
Sektörüm Emlak
Bu Sorunun cevabını İstanbul Esenyurt'ta maketten konut aldıkları için mağdur olan vatandaşların çokluğu nedeni ile konu hakkında ayrıntılı makale yazan Avukat Soytekin Yonar'ın makalesini aynen yayınlayarak veriyoruz. Bu konuda sorun yaşayanlara Avukat Soytekin Yonar'ın tavsiyelerine uymalarını öneriyoruz.
İstanbul Esenyurt’ta maketten konut alanlar ve daireleri teslim alamayanlar ne yapmalı? Son aylarda özellikle istanbul ,Esenyurt bölgesinde binlerce konut mağduru oluştu. Bu konu ile telefonlarımız, maillerimiz kilitlendi. Bunun üzerine bu yazıyı yazarak tüm halkımızı bilgilendirmek istedik.
Ayıplı konut nedir? Tüketicinin korunması hakkında kanunun 4 ncü maddesine göre, “ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan satıcı tarafından bildirilen veya standardında, teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan yada tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki, ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal “olarak kabul edilmektedir.
Kanunun tanımı baktığımızda, satın alınan konuttaki “ayıp” oldukça geniş bir içerik taşımaktadır. Bu nedenle, konuttaki ayıbın ne olduğu her somut durumda ayrıca dikkate alınmalıdır. İmar düzenlemelerine aykırı imal edilmiş veya iskan ruhsatı bulunmayan bir konutun satın alınması halinde; konutta “hukuki ayıp” var kabul edilmelidir. Öncelikle bu konuda hakkımızı hukuksal çerçevede aramayı bilmemiz gerekmektedir. Bunun çözüleceği tek alan hukuksal zemindir. Burada öncelikle teslim tarihinde evini alamamış ancak ödemesi gereken senetleri olanların bir an önce istanbul tüketici mahkemelerinde senetlerinin ödenmesini tedbiren durdurulması talepli dava açmaları gerekmektedir. Dava İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Bu konu önemlidir. Çünkü bazı kişilerin Bakırköy daha yakın oradaki tüketici mahkemeleri yetkilidir diye burada açtıkları konusunda bilgi tarafımıza ulaşmıştır. Esenyurt bölgesi yetki olarak İstanbul adliyesine bağlıdır. Senetlerinizin bir an önce durdurulması bizce çok önemlidir. Çünkü burada bir çok mağdur daireleri senetle almıştır. Hesaplarını yaparken daireleri teslim alacakları tarihte evine yerleşmeyi düşünmektedir. Tüm hesabını o tarihte evime geçerim. Kiradan kurtulurum bu kira paralarıyla da taksitlerimi öderim düşüncesiyle ev almıştır. Ancak şu anda hem kiralarını ödemek zorunda kalmış hem de senetlerini ödemek zorunda kalmıştır. Bu sebeple öncelikle senetlerini ödemeden kurtulmak için senetlerin tedbiren durdurulması gerekmektedir. Yani önce zararın büyümesi durdurulmalıdır. Senetlerin durdurulması talebi davada isteklerin bir tanesidir. Tüketici kanununda mahkemeden alınacak tedbirin sadece konut yapan firmaya değil üçüncü şahıslara karşı da etkili olduğunu söylemem gerekir. Yani bu tedbir senet kimin elinde ise ona karşıda etkili olmaktadır. Olayımızda senetlerin taşeron firmalarda olduğunu duymaktayız. Bu tedbir hem müteahhit firmayı bağlar hem de senedi elinde bulunduran 3 şahısları da bağlar. (bu tedbir durumu sadece tüketici kanununa özel bir durumdur. Normalde senet, kambiyo senedi olduğundan üçüncü kişileri bağlamaz.) Tüketicinin korunması hakkında kanunun 4 ncü maddesinde belirlenen 4 temel seçimlik hakkı kullanabilir.
1) Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,
2) Konutun ayıpsız misliyle değiştirilmesi,
3) Konuta ödenen paradan ayıp oranında bedel indirimi,
4) Ayıpların ücretsiz onarımını isteme hakkı tanımaktadır. Ayıplı konut satın alan kişi, yukarıda belirtilen 4 haktan yalnızca birisini seçim hakkına sahiptir yalnız dava açarken hepsinin bir arada istenmesi, daha sonradan oluşacak olumlu veya olumsuz durumlara karşı size esneklik sağlar. Çünkü daireler dava sırasında bitirilirse siz dairenin tarafınıza teslimini ve yapılmayan kısımların bedel indirimini isteyebilirsiniz. Yada dairelerin bitirilmesi davanın bitirilmesine yakın gerek hukuken gerek fiiline mümkün değilse bu sefer sözleşmeden dönme paranızın iadesini isteyebilirsiniz. Yada ayıpsız başka bir konut isteyebilirsiniz. Kısaca duruma göre hareket ederek çıkarlarınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Davada ayrıca tapunun adınıza tescilini de talep edebilirsiniz. Bizi bu konuda arayan kişilerin toplanarak dava açmak istediklerini duyuyoruz. Bu tüketici kanuna göre mümkün değildir. Davalar bireysel olup ayrı ayrı açılmak zorundadır. Hatta kötü niyetli kişilerin toplu dava açtıklarını da görüyoruz. Bu konuda tüm tüketicileri uyarıyorum. Böyle bir şey size zaman ve para kaybettirecektir. Tüketicinin korunması hakkında kanun; tüketicileri önemseyen bir kanundur. Ama bu kanun yenisiyle değiştirilmesi için tasarı hazırlanmaktadır.(yeni kanunun tüketicilere yeni ve sınırsız haklar getireceğini umuyoruz) herkesin kendi evinde huzurlu bir yaşam sürmesi temennisiyle.
  • PAYLAŞ

EDİTÖRDEN

HAKKIMIZDA
Sektörüm Emlak, ELAL AJANS`ın bünyesinde yayınlanmaktadır ve 4 kategoriden oluşmaktadır.
a) www.sektorumemlak.com adresinde yayın yapan Emlak Haber Portalı
b) sektorumemlak.web.tv        adresinden yayın yapan Sektörüm Emlak Web TV
c)                                                 adresinde yayın yapan ve Emlak Portalı (Hazırlık aşamasındadır 15 Nisan`da aktif olacaktır)
d) ELAL AJANS`ın sektör eki olarak matbaa ortamında basılan Sektörüm Emlak Gazetesi (Hazırlık Aşamasındadır. Şubat 2016`dan itibaren yayınlanacaktır.)
Sektörüm Emlak Haber Portalı`nda emlak ve yapı sektörüne ait haberlere ve sektördeki gelişmelere yer verilirken Sektörüm Emlak Portalı`nda satılık ve kiralık konut, işyeri ve arsalar hakkındaki bilgilere inşaat projelerine bankaların kredi oranlarına ve benzeri bilgilere yer yer verecektir. 
Kısacası haber portalımızda haberlerinize, emlak portalımızda satılık ve kiralık ilanlarınıza yer verilecektir.
Detaylı bilgi için tıklayarak iletişim formunu doldurabilir, sektorumemlak@gmail.com adresinden ileti gönderebilir
                             0 531 859 55 45 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.


mobilbahis giriş

goldenbahis giriş

restbet

ngsbahis giriş

pashabahis giriş

asyabahis giriş

betmatik giriş

pinbahis

supertotobet

piabet giriş

nakitbahis

mudobet

mudobet giriş

betvoy giriş

betvoy

betvoy şikayet


BÜLTEN GÖNDER
Bültenlerinizi haber@sektorumemlak.com veya sektorumemlak@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Yasal Uyarı

DİKKAT ! Haberlerin izinsiz kullanımı durumunda "Yasal İşlem" yapılacaktır

Sitemizde yer alan ve başka sitelere yönlendirme yapmayan  haber ve röportajlar Sektörüm Emlak, Karşıyakalım Gazetesi ve ELAL AJANS`a aittir.
Bu haberlerin izin alınmadan ya da kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır. Kullanıldığının tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.
Ancak izin alınarak veya kaynak gösterilerek ve haberin orjinaline link verilerek haber kullanılabilir

KREDİ BİLGİLERİ

Bankaların konut kredileri hakkında bilgi almak için ilgili bankaların linklerini tıklayınız     
Bankalar arasında en uygun krediyi karşılaştırmak için "Enuygun" yazan linke tıklayınız

      
     AKBANK AL BARAKA  BANK ASYA  BANKPOZİTİF       CITIBANK     DENİZBANK     FİNANSBANK
 
      
     
FORTİS     GARANTİ    HALKBANK    HSBC INGBANK İŞ BANKASI ODEABANK
                           
     
TEB     TÜRKİYE FİNANS   VAKIFBANK YAPIKREDİ    ZİRAAT    EN UYGUN KREDİLER

    

VİTRİNDEKİLER - SATILIK EV - İŞYERİ
"Satılık"  ilanlarınızın haber portalımızda da yayınlanmasını istiyorsanız tıklayınız. Fotoğraf gayrimenkulun ayrıntısına Alttaki yazılı açıklama ise ilan veren kurumun sitesine yönlenecektir.(1 Şubat`ta aktif olacaktır) 
Bu kısımda satılık konut ve daireler yer almaktadır. (Linkler örnek olarak verilmiştir.) 


          SAHİBİNDEN       ADA EMLAK       SEKTORUM            ÖZ EMLAK      AYDEDE EMLAK      ÖZDEN EMLAK    KARŞIYAKALIM


             Bu Sayfa Hazırlanmaktadır
 
 
 YAZARLARIMIZ

Tüm Yazarlar
Ali Ölmez
Babama Mektup
Sitenin yöneticisi Ali Ölmez`in vefat eden babası Mevlüt Ölmez`in ardından yazmış olduğu yazı

Uzmana Sorun


FACEBOOKTA BİZ


ANKET

En Çok Hangi Alanda Uzmanlığa İhtiyaç Duyuyorsunuz ?
Gayrimenkul Yatırımının Yapılacağı Alanlar
Gayrimenkul Kiralamada
Gayrimenkul Satışında
Sektörel Gelişmeler Konusunda
Hukuki Konularda
Gayrimenkul Vergilendirilmesi Hakkında
Tapu İşlemlerinde
Yeni Yapılan Projeler Konusunda
Daha Önce Oy Kullanmışsınız Oyunuz Gönderilmiştir


Hava Durumu


`Review